Klient – Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (ZDiZ)

Odbiór projektu – 27.12.2023