Grupa kapitałowa Madkom SA z nowymi kontraktami

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, wraz ze spółkami z grupy kapitałowej pozyskała w sierpniu zamówienia o wartości ponad 1 mln zł brutto. Zdobyte kontrakty wpisują się w założenia strategii rozwoju Emitenta na lata 2015-2020.

Sierpień oraz początek września przyniosły Spółce dużo nowych kontraktów. W tym czasie podpisaliśmy 7 umów na:

 • modernizację oprogramowania Partnerów poprzez dostawę, instalację, konfigurację oprogramowania lub funkcjonalności oprogramowania rozszerzającego dotychczasowe oprogramowanie (w zależności od Partnera)  wraz z pracami programistycznymi, wdrożeniowymi, instalacyjnymi oraz szkoleniowymi na rzecz 4 pomorskich gmin w ramach projektu pn.: „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług”;
 • przygotowanie i uruchomienie e-usług na platformie ePUAP z zakresu podatków, opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 4 Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pn.: „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług”;
 • wykonanie i wdrożenie procedur i elektronicznych formularzy wniosków z publikacją w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych wraz z obsługą elektronicznych płatności on-line na rzecz Starostwa Powiatowego w Krakowie w ramach projektu pn.: „e-Administracja w Powiatach Małopolski”;
 • dostawę i wdrożenie systemu do planowania i realizacji budżetu w powiecie i jego jednostkach w ramach projektu pn.: „e-Administracja w Powiatach Małopolski”, umowa będzie realizowana na rzecz Starostwa Powiatowego w Limanowej;
 • zakup licencji i wdrożenie oprogramowania, wykonanie modernizacji systemu dziedzinowego oraz uruchomienie e-usług publicznych w Urzędzie Gminy w Tymbarku w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Tymbark”;
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych dla pracowników partnerskich Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pn.: „Podwyższenie standardów e-administracji w 9 gminach z terenu Małopolski”;
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz podatków i opłat lokalnych dla pracowników partnerskich Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu pn.: „Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi”.

Łączna kwota wszystkich podpisanych umów wynosi: 1 017 168,77 zł

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

   

  Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.