16.06.2020

Krystian

Gmina Szczebrzeszyn oraz Gmina Zwierzyniec dołączają do grona Klientów MADKOM SA.

SIDAS EZD

SIDAS PZP

SIDAS CU

Szkolenia

W dniu 16 czerwca 2020 r. MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA podpisała umowy na realizację zamówień na rzecz Gminy Szczebrzeszyn oraz Gminy Zwierzyniec.

 

W wyniku uzyskanych zamówień, w każdej z Gmin zostaną dostarczone autorskie systemy naszej produkcji oraz wykonane następujące prace:

 

  • dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami – SIDAS EZD wraz z integracją z platformą ePUAP
  • dostawa i wdrożenie systemu do obsługi zamówień publicznych – SIDAS PZP
  • dostawa i wdrożenie platformy Cyfrowy Urząd – SIDAS CU
  • budowa i uruchomienie e-usług na platformie ePUAP
  • modernizacja i aktualizacja systemów dziedzinowych
  • dostawa niezbędnej infrastruktury do wdrożenia systemów
  • dostawa i wdrożenie systemu do obsługi Rady Gminy, w tym elektronicznych głosowań
  • szkolenia dla pracowników Urzędu

 

Wartość uzyskanych zamówień: 1 624 707,00 zł