ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CHMIELNIK

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik – dostawa serwera wraz z kompleksowym systemem informatycznym i wdrożenie oprogramowania”, w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wybrana została oferta Madkom SA.

Wartość zamówienia to 47 899,89 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.