ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH!

4 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach a konsorcjum firm Unizeto Technologies SA i Madkom Sp. z o.o.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

W Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach zostanie wdrożony system DocSign oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów DocFlow dla 350 użytkowników.

Całkowita wartość zamówienia wynosi 951.120,70 zł brutto.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.