08.06.2009

Krystian

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH!

4 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miejskim w Tarnowskich Górach a konsorcjum firm Unizeto Technologies SA i Madkom Sp. z o.o.

 

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „e-Tarnowskie Góry. Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

 

W Urzędzie Miasta w Tarnowskich Górach zostanie wdrożony system DocSign oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów DocFlow dla 350 użytkowników.

 

Całkowita wartość zamówienia wynosi 951.120,70 zł brutto.