04.12.2008

Krystian

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W POWIECIE LĘBORSKIM

Nasza spółka została wybrana na dostawcę systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Powiatu Lęborskiego. Dostawa systemu obiegu dokumentów jest częścią projektu „E-Powiat Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Lęborskim – etap I”.

 

Elektroniczny obieg dokumentów DocFlow oraz transakcyjny portal Cyfrowy Urząd zostanie wdrożony do końca tego roku. W skład beneficjentów tego projektu wchodzą następujące gminy: Gmina Miasta Lębork, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Gmina Wicko oraz Starostwo Powiatowe w Lęborku.

 

Umacniając swoją pozycję jako integratora rozwiązań dla administracji możemy się poszczycić znaczącą liczbą wdrożeń z czego co drugie wdrożenie  znajduje się w województwie pomorskim. Poza urzędami z terenu Powiatu Lęborskiego możemy pochwalić się ponad 40 wdrożeniami na terenie całego kraju.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane do końca roku 2007 tak aby od stycznia roku następnego urzędy mogły odbierać i wydawać korespondencję w formie elektronicznej.

 

Wartość zamówienia, które obejmuje także dostawę serwerów firmy HP wynosi: 326.130,40 zł.