01.09.2010

Krystian

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W POWIATACH TRZEBNICKIM I MILICKIM.

Systemy naszej firmy już niedługo wspomogą pracę urzędów powiatu trzebnickiego i milickiego.

 

Wdrożenia będą przeprowadzane w ramach projektu: „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickiego i milickiego”. Projekt został dofinansowany w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Wdrożenia obejmą następujące urzędy:

– Starostwo Powiatowe w Trzebnicy;

– Starostwo Powiatowe w Miliczu;

– Urząd Miejski w Miliczu;

– Urząd Gminy w Cieszkowie;

– Urząd Miasta i Gminy w Prusicach;

– Urząd Miejski w Obornikach Śląskich.

 

W ramach wdrożenia firma Madkom uruchomi w powyższych urzędach System Elektronicznego Obiegu Dokumentów DocFlowBiuletyn Informacji Publicznej, dostarczy infrastrukturę sprzętową do utrzymania oprogramowania oraz przeszkoli przyszłych użytkowników.

 

Wartość zamówienia to 1.318.940,12 zł