06.12.2011

Krystian

„ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W JASTRZĘBIU – ZDRÓJ” – SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW PROJEKTU

W czwartek 1 grudnia 2011 odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych UM Jastrzębie – Zdrój, na którym zostały przedstawione cele i założenia projektu „Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu – Zdrój” oraz plan jego realizacji. W ramach spotkania został zaprezentowany system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS (elektroniczny Obieg Dokumentów) oraz omówiono możliwości składania wniosków przez Internet. Zostały omówione również cele i zakres projektu.

 

Cele projektu:
– stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami.
– integracja  wdrożonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów firmy Madkom z Platformą SEKAP
– umożliwienie Instytucjom uczestniczącym w Projekcie prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających m.in. z Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne.
– Poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami miasta a jednostkami podległymi Miasta Jastrzębie Zdrój.
– Poprawa poziomu obsługi Interesanta poprzez sukcesywną rozbudowę usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

Zakres projektu:
– Dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS)
– Wdrożenie oprogramowania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla 362 Użytkowników
– Przeprowadzenie szkoleń dla 400 Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Systemu
– Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu składającego się na Platformę Teleinformatyczną e-Urząd
– Uruchomienie Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych