„ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW W JASTRZĘBIU – ZDRÓJ” – SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PARTNERÓW PROJEKTU

W czwartek 1 grudnia 2011 odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek podległych UM Jastrzębie – Zdrój, na którym zostały przedstawione cele i założenia projektu „Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu – Zdrój” oraz plan jego realizacji. W ramach spotkania został zaprezentowany system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS (elektroniczny Obieg Dokumentów) oraz omówiono możliwości składania wniosków przez Internet. Zostały omówione również cele i zakres projektu.

Cele projektu:
– stworzenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta Jastrzębie-Zdrój, który umożliwi komunikację elektroniczną pomiędzy Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój, a jednostkami organizacyjnymi, jak również pomiędzy samymi jednostkami.
– integracja  wdrożonego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów firmy Madkom z Platformą SEKAP
– umożliwienie Instytucjom uczestniczącym w Projekcie prawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających m.in. z Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne.
– Poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami miasta a jednostkami podległymi Miasta Jastrzębie Zdrój.
– Poprawa poziomu obsługi Interesanta poprzez sukcesywną rozbudowę usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zakres projektu:
– Dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS)
– Wdrożenie oprogramowania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla 362 Użytkowników
– Przeprowadzenie szkoleń dla 400 Użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej obsługi Systemu
– Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu składającego się na Platformę Teleinformatyczną e-Urząd
– Uruchomienie Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.