20.02.2012

Krystian

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I CYFROWY URZĄD W GMINIE WYSZKÓW.

Podpisaliśmy umowę na realizację wdrożenia w gminie Wyszków. Oferta firmy Madkom S.A. została uznana z a najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „WDROŻENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ I E-USŁUG DLA KLIENTÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Wyszków” realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 „Rozwój e-usług”.

 

Realizacja zamówienia obejmie wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS), uruchomienie platformy elektronicznych usług publicznych Cyfrowy Urząd SIDAS oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających korzystanie ze stron elektronicznych oraz e-usług osobom niepełnosprawnym. W ramach wdrożenia przeszkolimy również użytkowników i administratorów dostarczonego oprogramowania.

 

Wartość zamówienia to 108 035,82 zł