13.11.2008

Krystian

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW I CYFROWY URZĄD W GMINIE WYSZKÓW.

Podpisaliśmy umowę na Wdrożenie Systemu Zarządzania Dokumentacją I E-usług Dla Klientów Urzędu Miejskiego W Wyszkowie w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Wyszków” realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza Działanie 2.2 „Rozwój e-usług”

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji, instalacja, wdrożenie systemów Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (Elektroniczny Obieg Dokumentów) i Cyfrowy Urząd dla klientów Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz cykl szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi wdrożonego oprogramowania. Wdrażane systemy będą wyposażone w rozwiązania umożliwiające korzystanie ze stron elektronicznych oraz e-usług osobom niepełnosprawnym.

 

Wartość zamówienia to 108 035,82 zł