13.11.2008

Krystian

ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW DLA POWIATU PUCKIEGO

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów DocFlow w Powiecie Puckim to kolejny duży sukces naszej spółki. Umowa dotycząca realizacji tego przedsięwzięcia została podpisana na początku kwietnia przez Burmistrza Miasta Władysławowa, które jest prowadzącym Beneficjentem tegoż projektu.

 

Kluczowym elementem projektu „Wszechnica Informacyjna Powiatu Puckiego e-NORDA” jest stworzenie transakcyjnego portalu „e-NORDA”, komunikującego się dwukierunkowo z systemami EOD (Elektronicznego Obiegu Dokumentów) poszczególnych jednostek biorących udział w realizacji projektu.

 

Formularze elektroniczne wypełnione na portalu przekazywane będą do odpowiedniego urzędu w postaci elektronicznej.  System DocFlow będzie pełnił rolę systemu zarządzania dokumentami , sprawami oraz będzie archiwizował i przechowywał zdigitalizowane dokumenty.

 

Realizacja wdrożenia obejmować będzie następujące urzędy  Powiatu Puckiego:

  • Miasto Władysławowo,
  • Miasto Hel,
  • Miasto Jastarnia,
  • Miasto Puck
  • Gmina Puck,
  • Gmina Kosakowo,
  • Gmina Krokowa,
  • Powiat Pucki

 

Wartośc całego zamówienia to 469.613,38 zł.