14.01.2020

Dariusz Dziosa

Elektroniczny Formularz Deklaracji Śmieciowej ePUAP 2020

Wraz z początkiem 2020 roku weszły w życie zmiany w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzająca obowiązkową segregację śmieci. W wielu samorządach wejście w życie zmian ustawy stało się pretekstem do przeanalizowania słuszności zastosowanej metody rozliczenia opłaty za zagospodarowanie śmieciami. Zmiany te wymagają wymiany formularzy elektronicznych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami, a co za tym idzie – także wzoru elektronicznej deklaracji publikowanej w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów, ponieważ przepisy nie pozwalają interesantom składania wniosków lub deklaracji na nieaktualnych wzorach dokumentów elektronicznych.

 

W związku z powyższym, w przypadku gdy właściwy organ dokonał zmiany wzoru deklaracji, dotychczasowe formularze elektroniczne deklaracji umieszczone w systemie ePUAP czy w innych lokalnych elektronicznych skrzynkach podawczych, powinny zostać usunięte a ich miejsce powinny zastąpić nowe formularze z nowym wzorem dokumentu elektronicznej deklaracji (nowy wzór w CRWDE).

 

Firma Madkom jako lider w tworzeniu wzorów i formularzy elektronicznych oferuje profesjonalnie wykonane wzory i formularze elektroniczne w pełni odzwierciedlające przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego wzorom deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W samym tylko 2019 roku wytworzyliśmy ponad 800 formularzy elektronicznych i wzorów dokumentów elektronicznych, w tym 76 wzorów i formularzy tzw. „deklaracji śmieciowych” dla JST w Polsce.

 

Jesteśmy firmą, która tworzy wzory i formularze w pełni odpowiadającym przepisom prawa i ze starannością jakiej wymaga się od podmiotów profesjonalnie wykonujących swoje usługi. Znacząca część klientów wraca do nas, aby stworzyć nowe lub zaktualizować obecne formularze elektroniczne.

 

Oferujemy świadczenie usług w zakresie tworzenia formularzy elektronicznych na platformie ePUAP. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 58 712 60 20 lub przesyłania zapytań drogą elektroniczną na adres mailowy: handlowy@madkom.pl