23.08.2011

Krystian

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W JAWORZNIE ORAZ CZTERECH MIEJSKICH JEDNOSTKACH.

Jakość zaprezentowanej oferty, w ramach postępowania przetargowego na „Zakup i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacjąw Urzędzie Miejskim w Jaworznie oraz 4 miejskich jednostkach”, zaowocowała podpisaniem kolejnej umowy na dostawę i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS.

 

Wdrożenie obejmie Urząd Miejski w Jaworznie oraz jego cztery jednostki organizacyjne: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych. W ramach procesu wdrożenia przeszkolimy wszystkich użytkowników systemu czyli 300 osób.

 

Wdrożony system umozliwi elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy Urzędem Miejskim w Jaworznie a jednostkami podległymi. Wdrożenie EZD SIDAS przyniesie korzyści jednostkom administracyjnym oraz obywatelom, przyspieszając obieg i załatwianie spraw oraz wymianę dokumentów pomiędzy Urzędem Miejskim a jego jednostkami oraganizacyjnymi.

 

Wartość zamówienia to 221 400 zł.