04.10.2011

Krystian

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W STAROSTWIE POWIATOWYM W TCZEWIE.

Firma Madkom podpisała koleją umowę na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS oraz sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

 

Umowa została podpisana w ramach realizacji przez, Starostwo w Tczewie, projektu pn „Ja tam do urzędu nie chodzę – wolę ich unikać”, wspólfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Działanie 5.2 Wzomcnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

 

Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów – EZD SIDAS ma na celu usprawnić pracę urzędu i umożliwić kompleksową obsługę klienta w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

 

Wdrożenie obejmie dostawę oprogramowania Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS dla 90 użytkowników oraz dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do wdrożenia aplikacji.

 

Wartość zamówienia to 149.682, 78 zł.