ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W 13 GMINACH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w 13 gminach Powiatu Nowosądeckiego, w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w 13 gminach Powiatu Nowosądeckiego, w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre zarządzanie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu przeprowadzimy integrację systemu z BIP oraz szkolenia dla 438 administratorów i użytkowników systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (Elektroniczny Obieg Dokumentów). Ponadto dostarczymy sprzęt niezbędny do funkcjonaowania systemu.

Projektem zostały objęte gminy:

 • Urząd Miasta Grybów
 • Urząd Miasta Stary Sącz
 • Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
 • Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Urząd Gminy Chełmiec
 • Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
 • Urząd Gminy Grybów
 • Urząd Gminy Kamionka Wielka
 • Urząd Gminy Korzenna
 • Urząd Gminy Łabowa
 • Urząd Gminy Łososina Dolna
 • Urząd Gminy Nawojowa
 • Urząd Gminy Rytro

Wartość zamówienia to 798 910,83 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

   

  Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.