ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W 13 GMINACH POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w 13 gminach Powiatu Nowosądeckiego, w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD) w 13 gminach Powiatu Nowosądeckiego, w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre zarządzanie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji projektu przeprowadzimy integrację systemu z BIP oraz szkolenia dla 438 administratorów i użytkowników systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (Elektroniczny Obieg Dokumentów). Ponadto dostarczymy sprzęt niezbędny do funkcjonaowania systemu.

Projektem zostały objęte gminy:

 • Urząd Miasta Grybów
 • Urząd Miasta Stary Sącz
 • Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
 • Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
 • Urząd Gminy Chełmiec
 • Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
 • Urząd Gminy Grybów
 • Urząd Gminy Kamionka Wielka
 • Urząd Gminy Korzenna
 • Urząd Gminy Łabowa
 • Urząd Gminy Łososina Dolna
 • Urząd Gminy Nawojowa
 • Urząd Gminy Rytro

Wartość zamówienia to 798 910,83 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

   

  Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.