22.08.2011

Krystian

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I CYFROWY URZĄD W POWIECIE BOCHEŃSKIM.

Podpisaliśmy umowę na wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz Cyfrowego Urzędu w 21 jednostkach podległych Starostwa Powiatowego w Bochni.

 

Wdrożenie odbędzie się w ramach realizacji Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zadanie pn. „ e-Powiat, e-Urząd – społeczeństwo informacyjne elementem rozwoju Powiatu Bocheńskiego”.

 

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum, którego liderem jest Unizeto Technologies SA członkami konsorcjum są firma Madkom Sp. z o.o. oraz Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa SA.

 

W ramach realizacji projektu nasza firma wdroży Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS oraz Cyfrowy Urząd SIDAS.

 

Realizacja wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS obejmie wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów, systemu elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych jak również integrację systemów do zarządzania jednostką z jednostkami podległymi Starostwa Powiatowego. Głównym celem projektu jest zintegrowanie obiegu dokumentów pomiędzy Starostwem Powiatowym a 21 jednostkami podległymi.

 

Wdrożenie Cyfrowego Urzędu SIDAS jako platformy e-usług ma na celu integrację wszelkich możliwych usług oferowanych przez 21 jednostki podległe Starostwu Powiatowemu w Bochni, udostępnienie ich w wersji elektronicznej na portalu.

 

Wartość zamówienia to 4 259 325,18 zł.