21.10.2011

Krystian

ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ, CYFROWY URZĄD, BIP ORAZ USŁUGI DODATKOWE W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU

Na mocy podpisanej umowy, w ramach realizacji projektu „Wdrożenie nowoczesnych usług informatycznych dla mieszkańców Wielkopolski – klientów  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu”, firma Madkom dostarczy i wdroży systemy z grupy SIDAS: Elektroniczne Zarządzanie DokumentacjąCyfrowy UrządBiuletyn Informacji PublicznejPortal Informacyjny oraz Platformę e-learningową.

 

Wdrożenie rozwiązań informatycznych firmy Madkom obejmie 30 delegatur i oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. W ramach procesu wdrożenia dostarczymy również infrastrukturę sprzętową oraz przeszkolimy użytkowników systemu.

 

Wartość zamówienia to 846.772,59 zł.