14.10.2014

Krystian

E-URZĄD W KOLEJNYCH MAŁOPOLSKICH GMINACH!

W dniu dzisiejszym tj. 14 października 2014 r. Spółka otrzymała informację o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację projektu „e-Urząd – szybko, sprawnie, skutecznie. Wsparcie elektronicznej administracji w Gminach: Zielonki, Michałowice, Wielka Wieś, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice”, realizowanego w ramach Poddziałania 5.2.1 PO KL.

 

W ramach realizacji w/w projektu Madkom SA zmodernizuje i rozbuduje Zintegrowany System Informatyczny wraz z integracją z systemami dziedzinowymi oraz modyfikacją posiadanych, a także opracuje nowe formularze dla świadczenia e-usług na platformie ePUAP w Urzędzie Gminy Wielka Wieś oraz Urzędzie Gminy Czernichów.

 

Umowa na realizację zlecenia zostanie podpisana z końcem obecnego tygodnia (tj. do dnia 17 października 2014r.)

 

Łączna wartość pozyskanego zamówienia wynosi 279 494,40 zł.