26.02.2015

Krystian

DWA NOWE ZAMÓWIENIA UZYSKANE PRZEZ MADKOM SPÓŁKA AKCYJNA

SIDAS EZD

W ramach uzyskanych zamówień opracujemy i przygotujemy 15 e-usług na platformie ePUAP na rzecz Urzędu Miejskiego w Radłowie, Urzędu Gminy Wierzchosławice, Urzędu Gminy Szczurowa, Urzędu Gminy Pleśna oraz Urzędu Miejskiego Zakliczyn. Dodatkowo przedmiotem zamówień jest modernizacja użytkowanego przez Urząd Miejski w Radłowie Systemu SIDAS EZD o nowe funkcjonalności oraz dostawa sprzętu dla Urzędu Gminy Wierzchosławice.

 

Zamówienia są realizowane w ramach projektu pn. Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych – ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Wartość zamówień wynosi: 62 588,55 zł