DOBRE WIADOMOŚCI NA KONIEC ROKU – OPROGRAMOWANIE AUTORSTWA MADKOM SA W KOLEJNYCH URZĘDACH

Miło nam poinformować, iż na koniec roku Madkom SA uzyskała kolejny kontrakt. Tym razem klientami  Madkom zostali:

  • Urząd Gminy w Gdowie
  • Urząd Gminy w Gnojniku
  • Urząd Gminy Niedźwiedź
  • Urząd Gminy Moszczenica
  • Urząd Gminy Raciechowice

Kontrakt został uzyskany w ramach projektu „Elektroniczny urząd – współczesny obywatel” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej: Wdrożenie standardów świadczenia e-usług oraz elektronicznej korespondencji dla 5 JST (Gmina Gdów, Gmina Gnojnik, Gmina Niedźwiedź, Gmina Moszczenica, Gmina Raciechowice).

Zamówienie obejmuje m.in. dostawę i wdrożenie oprogramowania SIDAS EZD, systemów dziedzinowych oraz przygotowanie i uruchomienie nowych usług elektronicznych na platformie ePUAP. Ponadto eksperci Madkom SA przeprowadzą kompleksowe szkolenia dla pracowników wyżej wymienionych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wartość uzyskanego kontraktu: 303 124,62 zł

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.