DOBRE WIADOMOŚCI NA KONIEC ROKU – OPROGRAMOWANIE AUTORSTWA MADKOM SA W KOLEJNYCH URZĘDACH

Miło nam poinformować, iż na koniec roku Madkom SA uzyskała kolejny kontrakt. Tym razem klientami  Madkom zostali:

  • Urząd Gminy w Gdowie
  • Urząd Gminy w Gnojniku
  • Urząd Gminy Niedźwiedź
  • Urząd Gminy Moszczenica
  • Urząd Gminy Raciechowice

Kontrakt został uzyskany w ramach projektu „Elektroniczny urząd – współczesny obywatel” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej: Wdrożenie standardów świadczenia e-usług oraz elektronicznej korespondencji dla 5 JST (Gmina Gdów, Gmina Gnojnik, Gmina Niedźwiedź, Gmina Moszczenica, Gmina Raciechowice).

Zamówienie obejmuje m.in. dostawę i wdrożenie oprogramowania SIDAS EZD, systemów dziedzinowych oraz przygotowanie i uruchomienie nowych usług elektronicznych na platformie ePUAP. Ponadto eksperci Madkom SA przeprowadzą kompleksowe szkolenia dla pracowników wyżej wymienionych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wartość uzyskanego kontraktu: 303 124,62 zł

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.