29.05.2018

Grzegorz Szczechowiak

Do naszych Klientów dołącza Gmina Miejska Krotoszyn

SIDAS EZD

SIDAS BIP

Działając jako konsorcjum wykonawców MADKOM SA oraz CSW MADKOM Sp. z o.o.uzyskaliśmy zamówienie publiczne w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie.

 

W ramach umowy zostaną nasze spółki wykonane następujące prace:

 

  • dostarczymy, uruchomimy i wdrożymy system SIDAS EZD wraz z integracją z platformą ePUAP oraz systemami dziedzinowymi,
  • dostarczymy, uruchomimy i wdrożymy systemu SIDAS BIP,
  • opracujemy oraz uruchomimy elektroniczne usługi publiczne na platformie ePUAP
  • oraz przeszkolimy z zakresu wdrażanych rozwiązań.

 

Wartość zamówienia: 490 800,00 zł