24.07.2023

Dariusz Dziosa

Czy darmowe zawsze oznacza „za darmo” ?

EZD-RP

Darmowe rozwiązania fundowane przez rząd dla jednostek samorządu terytorialnego mogą być atrakcyjną opcją, ale wiążą się również z różnymi aspektami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Poniżej krótka analiza za i przeciw. Decyzja należy do JST – warto jednak się zastanowić.

 

Pozytywne aspekty:

 

 • Poprawa dostępu do technologii: Darmowe EZD RP (EZD PUW) promowane przez rząd może pomóc samorządom w poprawie dostępu do nowoczesnych technologii, które usprawnią funkcjonowanie administracji samorządowej.

 

 • Wsparcie dla rozwoju lokalnych usług: Darmowe EZD RP (EZD PUW) może pomóc samorządom w udoskonalaniu i rozwijaniu lokalnych usług, takich jak e-usługi dla obywateli czy systemy zarządzania danymi.

 

 • Oszczędności budżetowe: Korzystanie z darmowego EZD RP (EZD PUW) może pozwolić na zaoszczędzenie środków budżetowych, które mogą zostać przeznaczone na inne inwestycje lub cele samorządu terytorialnego.

 

Negatywne aspekty:

 

 • Koszty infrastruktury i wsparcia technicznego: Chociaż rozwiązania mogą być darmowe, zakup infrastruktury i dostosowanie jej do nowych technologii może być kosztowne. Dodatkowo, wdrożenie i utrzymanie nowych rozwiązań mogą wymagać zatrudnienia specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie i monitorowanie tej technologii.

 

 • Związki z dostawcami zewnętrznymi: W przypadku utrzymania usługi chmurowej darmowe rozwiązania wiążą się z koniecznością współpracy z dostawcami zewnętrznymi, co może ograniczać elastyczność i kontrolę nad danymi czy infrastrukturą.

 

 • Ochrona danych i prywatności: Wprowadzając „darmowe” technologie, istnieje ryzyko naruszenia prywatności obywateli i wrażliwych danych. Samorządy muszą zapewnić odpowiednią ochronę danych oraz przestrzeganie przepisów związanych z prywatnością.

 

 • Brak odpowiedzialności w wdrażaniu: W przypadku, gdy rząd finansuje i dostarcza darmowe rozwiązania, może brakować odpowiedzialności i kontroli nad procesem wdrażania i jakością usług. To może prowadzić do problemów z wydajnością i funkcjonalnością tych rozwiązań.

 

 • Uzależnienie od rządu: Korzystanie z darmowych rozwiązań oferowanych przez rząd może wprowadzić samorząd w sytuację uzależnienia od decyzji i polityki rządowej. W przypadku zmian w strategii rządowej lub rezygnacji z finansowania, samorząd może stanąć przed koniecznością szukania alternatywnych rozwiązań, co może być czasochłonne i kosztowne.

 

 • Brak elastyczności w dostosowaniu: Darmowe rozwiązania często są dostarczane w gotowej formie, co może ograniczać możliwość indywidualnej konfiguracji i dostosowania do unikalnych potrzeb i procesów samorządu. To może wpłynąć na efektywność i funkcjonalność systemu w dłuższej perspektywie.

 

 • Ryzyko zaniku wsparcia: Rząd może zapewniać wsparcie techniczne dla darmowych rozwiązań przez pewien czas, ale wraz z upływem czasu może to ulec zmianie. Brak kontynuacji wsparcia technicznego może prowadzić do problemów z utrzymaniem systemu w odpowiednim stanie działania i aktualności.

 

 • Ograniczenia w zakresie funkcji: Darmowe rozwiązania mogą mieć ograniczony zakres funkcji w porównaniu z płatnymi alternatywami. To może prowadzić do braku dostępu do niektórych zaawansowanych narzędzi czy modułów, które byłyby przydatne dla samorządu.

 

Podsumowując, choć darmowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego mają swoje korzyści, to ważne jest również uwzględnienie negatywnych aspektów. Należy dokładnie ocenić wszystkie konsekwencje i dostępność alternatywnych rozwiązań, aby wybrać opcję, która najlepiej odpowiada na indywidualne potrzeby i cele JST. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji należy wziąć pod uwagę zarówno dostępne środki finansowe, jak i potencjalne korzyści dla całej organizacji.

 

Zapraszamy do kontaktu: https://madkom.pl/kontakt