06.08.2023

Dariusz Dziosa

Cyberbezpieczny Samorząd – wyszukiwarka wysokości grantów

Na stronie https://cyberbezpieczny.info uruchomiono innowacyjną  wyszukiwarkę wartości grantu w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd, która dostarcza cennych informacji dla poszczególnych gmin, powiatów i województw w Polsce.

 

W ramach wyszukiwarki można :

 

  • Sprawdzić Wartość Grantu: Dowiedzieć się o wysokości grantu dla poszczególnych JST (Gmina, Powiat, Województwo), które mogą zostać przeznaczone na projekt Cyberbezpieczny Samorząd.
  • Poznać Wymagany Wkład Własny: Znaleźć informacje na temat ewentualnego wkładu własnego, który jest wymagany w ramach ubiegania się o dany grant.

 

Zachęcamy do skorzystania skorzystania z nowej, przydatnej funkcji wyszukiwarki wartości grantu.

Wyszukiwarka znajdujuje się pod adresem https://cyberbezpieczny.info/kwoty-grantu

 

Zapraszamy do kontaktu https://cyberbezpieczny.info/kontakt.

 

Przypominamy, że w poradniku do projektu, Cyberbezpieczny Samorząd znajduje się informacja o możliwości wdrożenia systemów klasy EZD w ramach projektu (poradnik znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/ ):

 

„Wdrożenie systemu klasy EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) umożliwia kompleksowe dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw w postaci elektronicznej oraz kompletowanie i archiwizację akt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w zakresie norm kancelaryjnych i archiwalnych. Dodatkowo znacząco usprawnia i przyspiesza wymianę korespondencji między podmiotami publicznymi oraz komunikację z obywatelami.

 

Dzięki swojej charakterystyce system klasy EZD przyczynia się do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach publicznych. Wykorzystanie nowoczesnego systemu teleinformatycznego do zarządzania dokumentacją i informacją gwarantuje poufność, integralność, dostępność i autentyczność przechowywanych oraz przetwarzanych danych. Wrażliwe informacje są odpowiednio chronione, a ryzyko wystąpienia zagrożeń i naruszeń bezpieczeństwa zostaje znacząco zredukowane.”

 

Z powyższego wynika, że produkty typu SIDAS EZD są wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Warto się zastanowić nad wdrożeniem komercyjnej aplikacji dostosowanej do potrzeb i charakterystyki pracy samorządu terytorialnego.