19.07.2023

Dariusz Dziosa

Cyberbezpieczny Samorząd ogłoszony !

W dniu dzisiejszym został ogłoszony kolejny konkurs grantowy dla JST (Gminy, Powiaty, Województwa).

 

Jak podaje strona  Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

 

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

 

  • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
  • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
  • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
  • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego
    w urzędzie,
  • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

 

Kwoty dofinansowania kształtują się na poziomie:

 

Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

 

Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

 

Samorządy Wojewódzkie: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

 

Harmonogram:

 

19.07.2023 – 13.10.2023 do godziny 16.00