29.05.2018

Krystian

Co z polityką cookies w RODO ?

Szanowni Państwo,

 

W związku z coraz częściej pojawiającymi się pytaniami z Państwa strony w aspekcie polityki cookies dotyczącej naszych systemów SIDAS BIP oraz SIDAS CU pod kątem RODO poniżej przedstawiamy stanowisko Madkom SA.

 

Przepisy dotyczące zgody na cookies zawarte są w art. 5 ust. 3 dyrektywy 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej. W polskim prawie implementowane są do art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne. RODO, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r., nie wpływa bezpośrednio na te przepisy,  a także nie wymaga uzyskania dodatkowej zgodny na dotychczas stosowaną politykę cookies. Zastosowania ma jedynie poprzez wpływ pośredni, ze względu na dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony danych osobowych.

 

W konsekwencji – co podkreśla opinia Grupy Roboczej art. 29 – odniesienia do zgody w dyrektywie 2002/58/WE powinny być rozumiane jako odniesienia do zgody na gruncie RODO.

 

Podsumowując. Jeżeli serwis internetowy wystarczająco jasno informuje, że dalsza nawigacja i brak blokady plików cookies oznaczają wyrażenie zgody, a użytkownik nadal porusza się po stronie internetowej i nie zablokował cookies w przeglądarce, to czynności takie mogą być interpretowane jako „wyraźne działanie potwierdzające”.

 

W związku z powyższym informujemy, że nie mają Państwo obowiązku zamieszczania dodatkowych informacji na stronach podmiotowych BIP ( w systemie SIDAS BIP). Za wyjątkiem tej, która jest obecnie w zakresie ciasteczek (cookies). Dodatkowo nasz system umożliwia administratorom zmianę treści informacji odnośnie ciasteczek (cookies) wykorzystując do tego ustawienia konfiguracyjne znajdujące się:

 

  • „konfiguracja (główna)> ustawienia >ustawienia systemowe> Link do polityki prywatności”

 

oraz

 

  • „konfiguracja (główna)> ustawienia >ustawienia systemowe> Informacja o polityce cookies”.

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.