25.01.2018

Krystian

Co to jest podpis elektroniczny?

WeryfikacjaPodpisu.pl

Podpis elektroniczny zapewnia autentyczność dokumentu elektronicznego lub wiadomości w komunikacji cyfrowej i wykorzystuje techniki szyfrowania w celu zapewnienia dowodu oryginalnej i niezmodyfikowanej dokumentacji.

 

Podpisy cyfrowe są wykorzystywane w handlu elektronicznym, dystrybucji oprogramowania, transakcjach finansowych, systemach administracji publicznej oraz w elementach powiązanych z bezpieczeństwem informacji, w których pojawiają się elementy fałszowania lub wykrywania manipulacji.

 

Podpis cyfrowy jest zasadniczo sposobem na zapewnienie autentyczności dokumentów elektronicznych (pisma, umowy, potwierdzenia przelewów, faktury, dokumenty urzędowe) oraz tzw. trwałych nośników danych (płyta CD, pendrive, dysk twardy lub karta pamięci ). Dokument w postaci Elektronicznego Potwierdzenia Weryfikacji, który można wygenerować za pomocą usługi WeryfikacjaPodpisu.pl pozwala zweryfikować kto faktycznie utworzył dokument, w jakim czasie został on podpisany oraz czy dokument zachował integralność i nie został wcześniej w żaden sposób zmodyfikowany.

 

Dodatkowo EPW zatwierdza niezaprzeczalność złożonego podpisu. Oznacza to, że powinno być możliwe udowodnienie w sądzie, że osoba podpisująca faktycznie złożyła swój podpis. Odwrotnie, nie powinno być możliwe fałszywe twierdzenie, że ktoś podpisał dokument, gdy tego nie zrobił.

 

Proces weryfikacji podpisu elektronicznego opiera się o dwa podstawowe elementy:
Szyfrowanie to proces przechwytywania wszystkich danych, które jeden komputer wysyła do drugiego, i kodowania go do postaci, którą tylko drugi komputer będzie mógł dekodować.
Uwierzytelnienie podpisu cyfrowego to proces weryfikacji, czy informację pochodzą z zaufanego źródła.