29.12.2017

Krystian

Co to jest oprogramowanie dedykowane?

Co to jest oprogramowanie dedykowane?

 

Oprogramowanie dedykowane to system informatyczny „uszyty na miarę”, według spersonalizowanych potrzeb konkretnego podmiotu – np. firmy bądź jej wyodrębnionego działu. Mówimy tu zarówno o typowym systemie, jak i rozbudowanej aplikacji. Przeważająca większość rozwiązań dedykowanych obejmuje systemy tworzone od A do Z dla sprecyzowanego klienta i według jego wytycznych. Prowadzi to do wniosku, że choć najczęściej oprogramowanie takie jest tworzone na zamówienie, to jednak najbardziej znamienne jest dla niego to, iż jego funkcjonalność w pełni odpowiada profilowi pojedynczego podmiotu.

 

Kompatybilność technologiczna jest ogromnym atutem oprogramowania dedykowanego, a uwidacznia się ona w każdym z aspektów jego pracy: chodzi nie tylko o działające dotychczas w firmie systemy, ale też sam profil organizacji, a nawet należące do jej asortymentu urządzenia. To jednak nie jedyna zaleta – być może równie ważnym plusem jest stały kontakt z twórcami oprogramowania i udzielane przez nich systematyczne wsparcie. Oprogramowaniu dedykowanemu nie można także odmówić elastyczności w zakresie licencji stanowiskowych; system taki może być udostępniony do użytku wszystkim osobom zatrudnionym w organizacji, bez względu na ich liczbę. Oprogramowanie na zamówienie oznacza więc szybkość, dopasowanie i sprawność – wszystko właśnie dzięki nastawieniu na konkretny podmiot i jego specyficzne zapotrzebowanie.

 

Oprogramowanie dedykowane bywa niezastąpione, a staje się to widoczne na pierwszy rzut oka szczególnie w przypadku dużej i wielopłaszczyznowej działalności biznesowej. System taki sprawia, iż hurtownie czy wielkie sklepy zarządzane są niejednokrotnie z poziomu jednego tylko stanowiska. Towarzyszą temu rozwiązania oparte na automatyzacji, jak np. automatyczne dostarczanie komunikatów dystrybutorom i dostawcom, jeśli w magazynach wystąpią braki. Wysoka funkcjonalność oprogramowania dedykowanego ujawnia się w pełnej krasie na przykładzie usług call center. Firmy, które je świadczą, muszą dysponować systemami integrującymi bazy danych, numery telefonów, rejestrację rozmów itd. Sama kontrola pracowników, z racji rodzaju działalności, nie może być tutaj pominięta. Tak pokaźnej liście wyzwań stawiają czoła oprogramowania dedykowane wysokiej klasy.

 

Reasumując, oprogramowanie stworzone na zamówienie to skonfigurowanie zdobyczy technologii w ten sposób, by służyły potrzebom indywidualnym danego podmiotu. System taki siłą rzeczy spełnia te potrzeby o wiele szybciej i efektywniej.