03.04.2009

Krystian

CERTYFIKAT „PRZEJRZYSTA FIRMA” DLA MADKOM!

W marcu 2009 roku zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem „Przejrzysta Firma” przyznanym przez Dun and Bradstreet Poland przy współpracy Getin Banku. Otrzymanie wyróżnienia jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej danego przedsiębiorstwa i dodatkowo zwiększa prestiż oraz konkurencyjność na rynku.

 

Podstawowym kryterium uczestnictwa w konkursie „Przejrzysta Firma 2008″ jest publikacja w Monitorze Polskim B lub złożenie do KRS sprawozdania finansowego w postaci bilansu i rachunku zysków i strat za trzy ostatnie lata działalności.