02.09.2012

Krystian

BUDŻET ZADANIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIEMIATYCZACH I URZĘDZIE MIASTA W SIEMIATYCZACH.

SIDAS BUDŻET

W ramach realizacji zamówienia Madkom SA wdroży aplikację do Planowania i Realizacji Budżetu Zadaniowego – Budżet SIDAS w Urzędzie Miasta Siemiatycze i Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach oraz dostarczy usługę doradczą w zakresie przygotowania metodyki dla wdrożenia budżetu zadaniowego w tych jednostkach.

 

Wdrożenie rozwiązań realizowane jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Siemiatyckiego i Miasta Siemiatycze pt: „Siemiatycze na drodze rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Budżet SIDAS wspiera planowanie i realizację budżetu w układzie zadaniowym. Plan budżetu opiera się na konkretnych zdefiniowanych zadaniach, czytelnych dla pracowników urzędu, dla radnych oraz dla mieszkańców Powiatu i Miasta.

 

Wartość zamówienia to 43 045,08 zł.