BUDŻET ZADANIOWY W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIEMIATYCZACH I URZĘDZIE MIASTA W SIEMIATYCZACH.

W ramach realizacji zamówienia Madkom SA wdroży aplikację do Planowania i Realizacji Budżetu Zadaniowego – Budżet SIDAS w Urzędzie Miasta Siemiatycze i Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach oraz dostarczy usługę doradczą w zakresie przygotowania metodyki dla wdrożenia budżetu zadaniowego w tych jednostkach.

Wdrożenie rozwiązań realizowane jest w ramach projektu partnerskiego Powiatu Siemiatyckiego i Miasta Siemiatycze pt: „Siemiatycze na drodze rozwoju” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Budżet SIDAS wspiera planowanie i realizację budżetu w układzie zadaniowym. Plan budżetu opiera się na konkretnych zdefiniowanych zadaniach, czytelnych dla pracowników urzędu, dla radnych oraz dla mieszkańców Powiatu i Miasta.

Wartość zamówienia to 43 045,08 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.