08.11.2012

Krystian

BUDŻET SIDAS W URZĘDZIE MIASTA SIEMIATYCZE.

SIDAS

Kolejna umowa na wdrożenie systemu Budżet SIDAS została podpisana ze Starostwem Powiatowym Siemiatyczach. Madkom SA zgodnie z umową wdroży aplikację Planowania i Realizacji Budżetu Zadaniowego – dla Urzędu Miejskiego w Siemiatyczach.

 

Wdrożenie odbędzie się w ramach realizacji projektu: „Siemiatycze na drodze rozwoju” dofinansowanego z EFS w ramach P.O.K.L. Priorytet: 5 Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Termin realizacji do 31 marca 2013 r.

 

Wartość zamówienia to 17 835 zł.