BUDŻET SIDAS W URZĘDZIE MIASTA SIEMIATYCZE.

Kolejna umowa na wdrożenie systemu Budżet SIDAS została podpisana ze Starostwem Powiatowym Siemiatyczach. Madkom SA zgodnie z umową wdroży aplikację Planowania i Realizacji Budżetu Zadaniowego – dla Urzędu Miejskiego w Siemiatyczach.

Wdrożenie odbędzie się w ramach realizacji projektu: „Siemiatycze na drodze rozwoju” dofinansowanego z EFS w ramach P.O.K.L. Priorytet: 5 Dobre rządzenie, Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Termin realizacji do 31 marca 2013 r.

Wartość zamówienia to 17 835 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Podanie danych osobowych i kontaktowych w powyższym formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania i udzielania odpowiedzi. Przetwarzanie tych danych odbywa się zgodnie z opublikowaną na stronie Polityką Prywatności.