BUDŻET SIDAS OBSŁUŻY BUDŻET ZADANIOWY W URZĘDZIE GMINY RADOMIN.

W ramach realizacji zamówienia Madkom SA dostarczy i wdroży system Budżet SIDAS, który wspomoże budżetowanie w układzie zadaniowym (budżet zadaniowy) w UG Radomin. Realizacja zamówienia zostanie przeprowadzona w ramach projektu pn. „Nowe regulacje- nowe kwalifikacje. Wzmocnienie potencjału Gminy Radomin poprzez przygotowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet V Dobre zarządzanie , Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Budżet SIDAS spełnia zapisy SIWZ dot. postępowania pn. Dostawa i instalacja oprogramowania do konstrukcji budżetu Gminy Radomin w układzie zadaniowym, przygotowanie tablic budżetowych w układzie zadaniowym oraz skorelowanie narzędzia informatycznego z funkcjonującymi w Urzędzie Gminy Radomin programami finansowo-księgowymi.

Wartość zamówienia to 15 681,27 zł.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.