19.06.2012

Krystian

BUDŻET SIDAS OBSŁUŻY BUDŻET ZADANIOWY W URZĘDZIE GMINY RADOMIN.

W ramach realizacji zamówienia Madkom SA dostarczy i wdroży system Budżet SIDAS, który wspomoże budżetowanie w układzie zadaniowym (budżet zadaniowy) w UG Radomin. Realizacja zamówienia zostanie przeprowadzona w ramach projektu pn. „Nowe regulacje- nowe kwalifikacje. Wzmocnienie potencjału Gminy Radomin poprzez przygotowanie i wdrożenie budżetu zadaniowego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet V Dobre zarządzanie , Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

 

Budżet SIDAS spełnia zapisy SIWZ dot. postępowania pn. Dostawa i instalacja oprogramowania do konstrukcji budżetu Gminy Radomin w układzie zadaniowym, przygotowanie tablic budżetowych w układzie zadaniowym oraz skorelowanie narzędzia informatycznego z funkcjonującymi w Urzędzie Gminy Radomin programami finansowo-księgowymi.

 

Wartość zamówienia to 15 681,27 zł.