17.02.2014

Krystian

Aktualności

SIDAS

Pragniemy poinformować o zawarciu umowy z Kancelarią Sejmu, której przedmiotem będzie świadczenie usługi dzierżawy oprogramowania SIDAS Broker oraz usługi doradcze związane z platformą ePUAP.

 

SIDAS Broker to oprogramowanie, które zapewni przesyłanie informacji pomiędzy systemem do obsługi interpelacji poselskich opracowanym w Kancelarii Sejmu a adresatami tych interpelacji tj. Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i resortami. SIDAS Broker będzie pratformą integrującą system Kancelarii Sejmu z systemem ePUAP. W ramach umowy Madkom SA zapewni także Kancelarii Sejmu konsultacje w zakresie przygotowania e-usługi, e-formularza i karty usługi wraz z pomocą przy publikacji e-usługi na ePUAP i CRD dla celów obsługi interpelacji poselskich.

 

Fakt zawarcia umowy z Kancelraia Sejmu jest wynikiem zacieśniania współpracy z Qumak SA.

 

Wartość uzyskanego zamówienia: 23 616,00 zł
Usługa świadczona będzie przez okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy.