10.08.2015

Krystian

150 ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH DLA MIASTA SŁUPSKA – KOLEJNE ZAMÓWIENIE MADKOM SA

Informujemy o podpisaniu kolejnego kontraktu, tym razem nasi specjaliści opracują i uruchomią 150 elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP w Mieście Słupsku.

 

Uzyskane zamówienie potwierdza fakt, iż nasza Spółka należy do grona najlepszych w Polsce w zakresie realizacji zadań związanych z tworzeniem elektronicznych usług publicznych na platformie ePUAP.

 

Wartość uzyskanego zamówienia: 75 523,25 zł