Aktualności

28 lipca

System SIDAS EZD wspomoże pracę Urzędu Gminy Łużna

Urząd Gminy Łużna (województwo małopolskie) wybrał system produkcji MADKOM SA - SIDAS EZD jako narzędzie wspierające obieg dokumentów.  W ramach uzyskanego kontraktu nasza spółka dostarczy oprogramowanie SIDAS EZD oraz System Opłat Lokalnych. Dostarczone rozwiązanie zostanie również zintegrowane z użytkowanymi przez Urząd Gminy Łużna Systemami Dziedzinowymi, Biuletynem Informacji Publicznej oraz platformą ePUAP.

Zamówienie obejmuje ponadto przeprowadzenie kompleksowego wdrożenia dostarczanych systemów oraz przeszkolenie pracowników Urzędu Gminy Łużna

Wartość uzyskanego zamówienia: 81 498,57 zł