Aktualności

1 stycznia

System Planowania i Realizacji Budżetu SIDAS wspomoże proces budżetowania zadaniowego w 14 gminach Powiatu Nowosądeckiego

Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia metodologii budżetowania zadaniowego wraz z dostawą, instalacją i wdrożeniem oprogramowania wspomagającego proces tworzenia i zarządzania budżetem zadaniowym w 14 gminach Powiatu Nowosądeckiego w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa. W ramach realizacji projektu Madkom S.A. wdroży System Planowania i Realizacji Budżetu SIDAS w 14 gminach Powiatu Nowosądeckiego. Dostarczony system wspomoże gminy Powiatu w skomplikowanym procesie planowania i realizacji budżetu w układzie zadaniowym. W ramach procesu wdrożenia zostaną przeprowadzone również spotkania informacyjne i szkolenia dla kierownictwa i pracowników gmin biorących udział w projekcie.

Wartość zamówienia to 239 623, 68 zł