MADKOM S.A.

Centrala w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98
81-451, Gdynia
Tel.: 58 712 60 20

Oddział w Krakowie
ul. Przemysłowa 12
30-701, Kraków


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000394954

NIP 586-227-27-56 , REGON 221508925

Kapitał zakładowy 5.069.750,00 PLN
(opłacony w całości)

Daj o sobie znać

Napisz do nas wiadomość. Masz pytania?
Chcesz podesłać nam swoje CV? Śmiało!

Dodaj plik
Wyślij