Aktualności

1 lutego

Kolejne Urzędy w Małopolsce wybrały produkty z rodziny SIDAS produkcji MADKOM SA.

Produkty MADKOM SA coraz częściej zaczynają wspomagać pracę małopolskich urzędów. Do grona naszych klientów, na mocy podpisanych umów, dołączą dwa Urzędy z województwa małopolskiego.

Nasi specjaliści rozpoczynają wdrożenia systemu SIDAS EZD w Urzędzie Miejskim w Radłowie w powiecie tarnowskim oraz systemów SIDAS EZD i SIDAS CU w Urzędzie Gminy Iwanowice w powiecie krakowskim. Oferta produktów Madkom SA została wybrana jako najkorzystniejsza w obu Urzędach.

Oba zamówienia realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Priorytet V – Dobre rządzenie.

Łączna wartość zamówień to 34 693,53 zł.