Aktualności

17 września

Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik – dostawa serwera wraz z kompleksowym systemem informatycznym i wdrożenie oprogramowania”, w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału samorządu Miasta i Gminy Chmielnik” realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” wybrana została oferta Madkom SA. 

Wartość zamówienia to 47 899,89 zł.