Aktualności

1 września

Elektroniczny obieg dokumentów w powiatach Trzebnickim i Milickim.

Systemy naszej firmy już niedługo wspomogą pracę urzędów powiatu trzebnickiego i milickiego.

Wdrożenia będą przeprowadzane w ramach projektu: „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z powiatu trzebnickiego i milickiego". Projekt został dofinansowany w ramach Priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne)" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wdrożenia obejmą następujące urzędy:

- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy;

- Starostwo Powiatowe w Miliczu;

- Urząd Miejski w Miliczu;

- Urząd Gminy w Cieszkowie;

- Urząd Miasta i Gminy w Prusicach;

- Urząd Miejski w Obornikach Śląskich.

W ramach wdrożenia firma Madkom uruchomi w powyższych urzędach System Elektronicznego Obiegu Dokumentów DocFlow, Biuletyn Informacji Publicznej, dostarczy infrastrukturę sprzętową do utrzymania oprogramowania oraz przeszkoli przyszłych użytkowników.

Wartość zamówienia to 1.318.940,12 zł