Aktualności

3 kwietnia

Certyfikat „Przejrzysta Firma" dla Madkom!

W marcu 2009 roku zostaliśmy uhonorowani Certyfikatem „Przejrzysta Firma" przyznanym przez Dun and Bradstreet Poland przy współpracy Getin Banku. Otrzymanie wyróżnienia jest wyrazem wiarygodności i uczciwości finansowej danego przedsiębiorstwa i dodatkowo zwiększa prestiż oraz konkurencyjność na rynku.

Podstawowym kryterium uczestnictwa w konkursie „Przejrzysta Firma 2008" jest publikacja w Monitorze Polskim B lub złożenie do KRS sprawozdania finansowego w postaci bilansu i rachunku zysków i strat za trzy ostatnie lata działalności.

[!MaxiGallery? &display=`embedded`&embedtype=`lightboxv2`&pics_per_row=`5`&max_thumb_size=`110`&max_pic_size=`0`&thumb_use_dropshadow=`1` &admin_webgroups=`Site Admins`!]