Szkolenie z podpisu elektronicznego

Głównym zadaniem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę Usług Zaufania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z podpisem elektronicznym, jego wykorzystaniem w praktyce, jak i w odniesieniu do przepisów prawa w szczególności rozporządzenia eIDAS.

W trakcie szkolenia będziemy  odnosić się do realnych zgłoszeń użytkowników naszego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych weryfikacjapodpisu.pl i przykładów związanych z sytuacjami, w których podpis został nieprawidłowo złożony lub wzbudzał jakiekolwiek wątpliwości co do jego poprawności.

Będziemy prezentować jak poprawnie posługiwać się podpisem elektronicznym i jakie są skutki jego nieprawidłowego wykorzystania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na co zwrócić uwagę oraz jakich zasad przestrzegać, aby zacząć efektywnie korzystać z elektronizacji.

Chcemy aby każdy uczestnik szkolenia nabył praktyczną wiedzę dotycząca podpisu elektronicznego, jego rodzajów, typów i form, możliwości wykorzystania oraz samego procesu poprawnego składania i walidacji podpisów elektronicznych.

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!