Specjalista ds. wdrożeń systemów

Miejsce pracy: Kraków


 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • prowadzenie szkoleń oraz wdrażanie systemów informatycznych
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej
 • budowanie i rozwijanie długotrwałych relacji z klientami

 

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie przeprowadzania szkoleń dla administracji publicznej,
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Instrukcji Kancelaryjnej,
 • znajomość zagadnień związanych z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 • znajomość zagadnień związanych z usługami elektronicznymi, ePUAP.

 

 

 

Szukamy osoby, która:

 • ma wykształcenie wyższe lub status studenta studiów zaocznych/wieczorowych
 • posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub prezentacji
 • jest komunikatywna
 • cechuje się samodzielnością w działaniu i wysoko rozwiniętymi zdolnościami organizacyjnymi
 • posiada prawo jazdy kat. B i lubi odwiedzać różne miejsca w Polsce :)

 

CV wraz z informacją o zrealizowanych projektach prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@madkom.pl

W temacie wiadomości prosimy zawrzeć informację: „rekrutacja KRAKÓW– Specjalista ds. wdrożeń systemów”.

 

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych nie tylko w bieżącej, ale też i ewentualnie przyszłych rekrutacjach, prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

 

 

 

 

Informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MADKOM SA, z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@madkom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia zgody) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do której aplikuje kandydat, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od złożenia aplikacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikuj