Scrum master

Miejsce pracy: Gdynia


Nasze wymagania:

 • Doświadczenie w prowadzeniu zespołów IT w roli Scrum Mastera,
 • Praktyczna znajomość SCRUM,
 • Komunikatywność, proaktywność i umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • Znajomość Jiry.

Twój zakres obowiązków:

 • Wprowadzenie i stabilizacja wytwarzania opartego o zasady scrum i dobre praktyki,
 • Kształtowanie podejścia zwinnego w organizacji,
 • Bliska współpraca i wsparcie zespołów scrum w ramach bieżących wyzwań,
 • Facylitacja eventów, procesu wytwórczego i procesu grupowego,
 • Usuwanie przeszkód wpływających na pracę zespołu i przyrosty,
 • Proponowanie i wdrażanie technik oraz narzędzi, z których może korzystać zespół scrumowy,
 • Ustanowienie i wykorzystanie miar oraz metryk dla zespołów zwinnych.

Oferujemy:

 • Wsparcie doświadczonego Scrum Mastera
 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia
 • Luźną i przyjazna atmosferę pracy
 • Możliwość pracy zdalnej / hybrydowej lub stacjonarnej
 • Dowolną formę współpracy
 • Benefity: Opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karty sportowe
 • Wiele akcji integracyjnych mni. planszówki, imprezy, wyjścia sportowe i wiele wiele innych .. 🙂

 

 

 

 


CV prosimy wysyłać na adres: rekrutacja@madkom.pl.
W temacie wiadomości prosimy zawrzeć informację: „Scrum master”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

 

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych nie tylko w bieżącej, ale też i ewentualnie przyszłych rekrutacjach, prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MADKOM SA, z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@madkom.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia zgody) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji do której aplikuje kandydat, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, przez okres nie dłuższy niż 3 lata od złożenia aplikacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Aplikuj