Okresy zamknięte

2018
2019
2020
2021
2022

Zgodnie z art.156 ust.1 pkt.1 oraz art.159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mówiącymi o zakazie ujawniania informacji poufnych z racji wykonywania zawodu oraz dostępem do informacji poufnych – w czasie trwania okresu zamkniętego, nie można nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Madkom SA.

 

Data Wydarzenie Okres zamknięty
14 lutego 2018 Raport kwartalny za IV kwartał 2017 30.01-14.02
14 maja 2018 Raport kwartalny za I kwartał 2018 30.04-14.05
15 maja 2018 Raport roczny za rok 2017 16.03-15.05
14 sierpnia 2018 Raport kwartalny za II kwartał 2018 31.07-14.08
14 listopada 2018 Raport kwartalny za III kwartał 2018 30.10-13.11

Okres zamknięty według art. 159 Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to okres, w którym osoby mające dostęp do informacji poufnych, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): „nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.”

A także: „działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej”.

Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.

Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąć przed datą publikacji raportu.

Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Zgodnie z art.156 ust.1 pkt.1 oraz art.159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mówiącymi o zakazie ujawniania informacji poufnych z racji wykonywania zawodu oraz dostępem do informacji poufnych – w czasie trwania okresu zamkniętego, nie można nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Madkom SA.

 

Data Wydarzenie Okres zamknięty
14 lutego 2019 Raport kwartalny za IV kwartał 2018 30.01-14.02
14 maja 2019 Raport kwartalny za I kwartał 2019 30.04-14.05
30 maja 2019 Raport roczny za rok 2018 01.04-30.05
14 sierpnia 2018 Raport kwartalny za II kwartał 2019 31.07-14.08
14 listopada 2019 Raport kwartalny za III kwartał 2019 30.10-13.11

Okres zamknięty według art. 159 Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to okres, w którym osoby mające dostęp do informacji poufnych, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): „nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.”

A także: „działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej”.

Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.

Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.

Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Zgodnie z art.156 ust.1 pkt.1 oraz art.159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mówiącymi o zakazie ujawniania informacji poufnych z racji wykonywania zawodu oraz dostępem do informacji poufnych – w czasie trwania okresu zamkniętego, nie można nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Madkom SA.

 

Data Wydarzenie Okres zamknięty
14 lutego 2020 Raport kwartalny za IV kwartał 2019 30.01-14.02
01 czerwca 2019 Raport kwartalny za I kwartał 2020 31.05-01.06
25 maja 2019 Raport roczny za rok 2019 25.04-25.05
14 sierpnia 2018 Raport kwartalny za II kwartał 2020 31.07-14.08
16 listopada 2019 Raport kwartalny za III kwartał 2020 30.10-16.11

Okres zamknięty według art. 159 Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to okres, w którym osoby mające dostęp do informacji poufnych, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): „nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.”

A także: „działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej”.

Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.

Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.

Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Zgodnie z art.156 ust.1 pkt.1 oraz art.159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mówiącymi o zakazie ujawniania informacji poufnych z racji wykonywania zawodu oraz dostępem do informacji poufnych – w czasie trwania okresu zamkniętego, nie można nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Madkom SA.

 

Data Wydarzenie Okres zamknięty
15 lutego 2021 Raport kwartalny za IV kwartał 2020 30.01-15.02
14 maja 2021 Raport kwartalny za I kwartał 2021 30.04-14.05
21 maja 2021 Raport roczny za rok 2020 21.04-21.05
16 sierpnia 2021 Raport kwartalny za II kwartał 2021 31.07-14.08
15 listopada 2021 Raport kwartalny za III kwartał 2021 30.10-15.11

Okres zamknięty według art. 159 Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to okres, w którym osoby mające dostęp do informacji poufnych, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): „nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.”

A także: „działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej”.

Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.

Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.

Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.

Zgodnie z art.156 ust.1 pkt.1 oraz art.159 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mówiącymi o zakazie ujawniania informacji poufnych z racji wykonywania zawodu oraz dostępem do informacji poufnych – w czasie trwania okresu zamkniętego, nie można nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Madkom SA.

 

Data Wydarzenie Okres zamknięty
14 lutego 2022 Raport kwartalny za IV kwartał 2021 30.01-14.02
16 maja 2022 Raport kwartalny za I kwartał 2022 30.04-16.05
05 maja 2019 Raport roczny za rok 2021 05.04-05.05

Okres zamknięty według art. 159 Ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to okres, w którym osoby mające dostęp do informacji poufnych, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi): „nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.”

A także: „działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej”.

Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.

Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.

Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.