Ład korporacyjny

Madkom SA dokłada wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie komunikacji, przejrzystości i zarządzania. Fundamentami ładu korporacyjnego Madkom SA są m.in.:  Dokumenty  Informacyjne , Statut Spółki i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.