Broker SIDAS - Platforma do integracji

Zaawansowane narzędzie zbudowane w technologii trójwarstwowej umożliwiające wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi – nie tylko wytworzonymi przez Madkom. System w podstawowej wersji sprzedawany jest w postaci usługi polegającej na tym, iż na serwerze Brokera Integracyjnego, znajdującego się w zasobach informatycznych Madkom, konfigurowane są usługi umożliwiające w określonym zakresie wymianę danych i dokumentów w postaci elektronicznej.

Dla zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość przekazania licencji i instalacji oprogramowania w zasobach informatycznych klienta. System instalowany jest na maszynie z systemem operacyjnym Linux Debian i wykorzystuje bazę danych Postgresql. W warstwie klienckiej obsługiwany jest przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe interpretujące język JavaScript z uwagi na wykorzystywane biblioteki AJAX ext-js.

Wymiana danych odbywa się poprzez standaryzowane komunikaty zawierające odpowiednie dla danego rodzaju usługi dane, które system źródłowy potrafi wygenerować w pożądanej postaci a docelowy – w pełni zinterpretować. Komunikaty przesyłane są za pomocą usług Web Services. Broker spełnia zadanie wyodrębnionego, centralnego systemu skupiającego całość wymiany danych pomiędzy systemami o których mowa powyżej. Przekazywanie danych następuje w ściśle ustalonej formie zgodnie z ustalonymi priorytetami dla komunikatu i zgodnie z harmonogramem wywoływania usług odpowiadających danemu rodzajowi komunikatu.

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!