Aktualności

19 stycznia

W nowym roku nowe kontrakty

Informujemy o kolejnych uzyskanych zamówieniach. W dniu dzisiejszym MADKOM SA podpisała umowy na realizację kolejnych kontraktów - do Urzędu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce (województwo małopolskie) dostarczymy i wdrożymy oprogramowanie - flagowy produkt naszej Spółki - SIDAS EZD oraz rozbudujemy Zintegrowany System Teleinformatyczny o Moduły: Informacyjny dla mieszkańców oraz moduł do rozliczeń Opłat za Wodę i Ścieki. Kolejnym elementem zamówienia dla tego Klienta, który wykonają specjaliści MADKOM SA będzie opracowanie, przygotowanie i uruchomienie 20 eUsług elektronicznych na platformie ePUAP, które m.in. usprawnią i przyspieszą załatwianie spraw przez mieszkańców Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce w Urzędzie. 

Nasi specjaliści przeprowadzą również szkolenia z zakresu:

  • Bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych,
  • Elektronicznego podpisu kwalifikowanego,
  • Zarządzania Dokumentacją Elektroniczną

Szkoleniami objęci zostaną pracownicy Urzędów: Gminy Michałowice, Gminy Czernichów, Gminy Iwanowice oraz Gminy Zielonki (województwo małopolskie). 

Wartość uzyskanych zamówień: 170 359,58 zł