Aktualności

12 maja

Urząd Gminy Iwanowice – nowu użytkownik Systemu SIDAS Budżet

W dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2015 r. Madkom Spółka Akcyjna podpisała kolejną umowę dotyczącą  dostawy i wdrożenia systemu informatycznego na rzecz Urzędu Gminy Iwanowice.

Tym razem przedmiotem zamówienia jest System SIDAS BUDŻET służący m.in. do obsługi planowania i realizacji budżetu gminy w ujęciu klasycznym oraz zadaniowym. Dodatkowo zamówienie obejmuje przeprowadzenie szkolenia wdrożeniowego z Systemu SIDAS BUDŻET oraz opracowanie i uruchomienie e- usługi na platformie e-PUAP.

Wartość zamówienia wynosi: 19 968,50 zł