Aktualności

5 czerwca

Systemy produkcji MADKOM SA wspomogą pracę Urzędu Gminy Lipinki.

Urząd Gminy Lipinki z województwa małopolskiego to pierwszy nowy Klient Spółki w miesiącu czerwcu. W ramach uzyskanego zamówienia eksperci z MADKOM dostarczą i wdrożą oprogramowanie z rodziny SIDAS wspomagające pracę Urzędu. W ramach uzyskanego zamówienia dostarczony zostanie Zintegrowany System Informatyczny wspierający następujące obszary:

  • elektronicznego obiegu dokumentów wraz z integracją z ePUAP
  • obsługa finansowo księgowa jednostki
  • opłaty za wodę i ścieki
  • opłaty za gospodarowanie odpadami
  • kadry i place
  • przelewy i wyciągi bankowe
  • umowy
  • faktury

W ramach zamówienia dostarczony zostanie również serwer, na którym zostanie uruchomione dostarczane oprogramowanie.

 Wartość zamówienia: 125 248,44 zł.