Aktualności

18 marca

System SIDAS w kolejnych urzędach.

Madkom SA realizuje kolejne projekty wdrożeniowe systemu SIDAS.
W Urzędzie Gminy Stawiguda Madkom SA wdroży System EZD SIDAS zintegrowany z platformą ePUAP, w ramach realizacji projektu pn.: „Dostawa i wdrożenie systemu SIDAS EZD w Urzędzie Gminy Stawiguda”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Sprawne samorządy Warmii i Mazur” nr KSI projektu POKL.05.02.01-00-039/11. 
W Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie, na mocy podpisanej w lutym umowy, Madkom wdraża system SIDAS Repozytorium Dokumentów.

Łączna wartość zamówień to 41 941,77 zł.